background
Անվնաս շրջապատի համար
Էներգիայի անվտանգ աղբյուր
Էներգիայի մաքուր աղբյուր


13 / 05 / 2015

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2015թ.-ի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

30 / 04 / 2015

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2014թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

15 / 04 / 2015

2014թ. ընկերության անկախ Աուդիտորի եզրակացություն:
 

<<<կարդալ

24 / 02 / 2015

Ընկերության 2015 թվականի ֆինանսա-տնտեսական գործունեության ամենամյա արտաքին աուդիտի մրցույթ:

<<<կարդալ
Կարդալ ավելի

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ.քանակ Քանակ ԾԱՎԱԼ
B B - 01.04.2015 - AMD 1,030 1,080 - - -


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ
 


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 66.7 ՄՎՏ

Սարսանգ ՀԷԿ`          50 ՄՎՏ
Թրղի-1 ՀԷԿ`               3 ՄՎՏ
Թրղի-2 ՀԷԿ`               5.9 ՄՎՏ
Մատաղիս-1 ՀԷԿ`     4.8 ՄՎՏ
Մատաղիս-2 ՀԷԿ`     3 ՄՎՏ

<<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ արտադրության ծավալը ըստ տարիների

2011թ. 104.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2012թ. 133.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2013թ. 142.6 մլն ԿՎՏ/ժամ

2014թ. 166.4 մլն ԿՎՏ/ժամ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն

2015թ. 1-ին եռամսյակ - 42.705.436կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  27.315.040 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       1.691.578 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       3.010.490 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`10.688.349 կՎտ/ժ

 

2015թ. Ապրիլ - 14.452.852կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  6.923.960 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       1.524.950 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       2.717.904 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`3.286.038 կՎտ/ժ