background
Անվնաս շրջապատի համար
Էներգիայի անվտանգ աղբյուր
Էներգիայի մաքուր աղբյուր


09 / 04 / 2014

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2013թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

01 / 04 / 2014

2013թ. ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ Աուդիտորի եզրակացություն:
 

<<<կարդալ

21 / 02 / 2014

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2013թ.-ի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

11 / 02 / 2014

Ընկերության 2014 թվականի ֆինանսա-տնտեսական գործունեության ամենամյա արտաքին աուդիտի մրցույթ:

<<<կարդալ
Կարդալ ավելի

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ.քանակ Քանակ ԾԱՎԱԼ
B B - 26.02.2014 - AMD 1,220 1,170 - - -


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ
 


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 66.7 ՄՎՏ

Սարսանգ ՀԷԿ`          50 ՄՎՏ
Թրղի-1 ՀԷԿ`               3 ՄՎՏ
Թրղի-2 ՀԷԿ`               5.9 ՄՎՏ
Մատաղիս-1 ՀԷԿ`     4.8 ՄՎՏ
Մատաղիս-2 ՀԷԿ`     3 ՄՎՏ

<<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ արտադրության ծավալը ըստ տարիների

2011թ. 104.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2012թ. 133.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2013թ. 142.6 մլն ԿՎՏ/ժամ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն

2014թ. Հունվար -18.229.425կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  12.531.600 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       506.660 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       894.712 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`4.296.453 կՎտ/ժ

 

2014թ. Փետրվար -17.444.652կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  11.936.800 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       412.650 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       718.886 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`4.376.316 կՎտ/ժ

 

2014թ. Մարտ -18.693.966կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  12.332.800 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       612.220 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       1.084.300 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`4.664.646 կՎտ/ժ