background
Անվնաս շրջապատի համար
Էներգիայի անվտանգ աղբյուր
Էներգիայի մաքուր աղբյուր


11 / 06 / 2014

2014թ, հունիսի 2-ին տեղի է ունեցել <<Արցախ ՀԷԿ>>ԲԲԸ-ի բաժնետերերի հինգերորդ ընդհանուրտարեկան ժողովը
 

<<<կարդալ

13 / 05 / 2014

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2014թ.-ի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

25 / 04 / 2014

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 2014թ-ի հունիսի 2-ին:

<<<կարդալ

09 / 04 / 2014

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2013թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ
Կարդալ ավելի

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ.քանակ Քանակ ԾԱՎԱԼ
B B - 26.02.2014 - AMD 1,220 1,170 - - -


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ
 


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 66.7 ՄՎՏ

Սարսանգ ՀԷԿ`          50 ՄՎՏ
Թրղի-1 ՀԷԿ`               3 ՄՎՏ
Թրղի-2 ՀԷԿ`               5.9 ՄՎՏ
Մատաղիս-1 ՀԷԿ`     4.8 ՄՎՏ
Մատաղիս-2 ՀԷԿ`     3 ՄՎՏ

<<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ արտադրության ծավալը ըստ տարիների

2011թ. 104.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2012թ. 133.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2013թ. 142.6 մլն ԿՎՏ/ժամ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն

2014թ. 1-ին եռամսյակ -54.368.043կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  36.801.200 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       1.531.530 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       2.697.898 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`13.337.415 կՎտ/ժ

 

2014թ. Ապրիլ -15.396.995 կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  8.561.600 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       1.194.480 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       2.040.402 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`3.600.513 կՎտ/ժ

 

2014թ. Մայիս -13.419.746 կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  7.452.400 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       1.173.200 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       2.059.946 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`2.734.200 կՎտ/ժ


2014թ. Հունիս -13.469.162 կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  6.991.600 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       1.391.390 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       2.508.716 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`2.577.456 կՎտ/ժ