background
Անվնաս շրջապատի համար
Էներգիայի անվտանգ աղբյուր
Էներգիայի մաքուր աղբյուր


30 / 04 / 2015

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2014թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

15 / 04 / 2015

2014թ. ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ Աուդիտորի եզրակացություն:
 

<<<կարդալ

24 / 02 / 2015

Ընկերության 2015 թվականի ֆինանսա-տնտեսական գործունեության ամենամյա արտաքին աուդիտի մրցույթ:

<<<կարդալ

14 / 02 / 2015

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2014թ.-ի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ
Կարդալ ավելի

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ.քանակ Քանակ ԾԱՎԱԼ
B B - 01.04.2015 - AMD 1,030 1,080 - - -


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ
 


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 66.7 ՄՎՏ

Սարսանգ ՀԷԿ`          50 ՄՎՏ
Թրղի-1 ՀԷԿ`               3 ՄՎՏ
Թրղի-2 ՀԷԿ`               5.9 ՄՎՏ
Մատաղիս-1 ՀԷԿ`     4.8 ՄՎՏ
Մատաղիս-2 ՀԷԿ`     3 ՄՎՏ

<<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ արտադրության ծավալը ըստ տարիների

2011թ. 104.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2012թ. 133.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2013թ. 142.6 մլն ԿՎՏ/ժամ

2014թ. 166.4 մլն ԿՎՏ/ժամ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն

2015թ. Հունվար - 14.577.786կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  9.651.200 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       507.703 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       890.820 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`3.528.063 կՎտ/ժ

 

2015թ. Փետրվար - 13.113.775կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  8.611.480 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       438.536 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       766.612 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`3.297.147 կՎտ/ժ

 

2015թ. Մարտ - 15.013.896կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  9.052.360 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       745.339 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       1.353.058 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`3.863.139 կՎտ/ժ